نویسنده = منوچهر خراسانی
تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 2632-2643

آرام بابامیری؛ منوچهر خراسانی؛ سعیده گرجی کندی


بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 2392-2399

مینا آزادی؛ منوچهر خراسانی؛ مهران دولو؛ سعید تقوایی گنجعلی


بررسی پارامترهای مختلف در سنتز پلی نفتالین سولفونات

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 1990-2001

اشکان اصلانی؛ منوچهر خراسانی؛ سیدرضا غفاریان؛ نرمین بهرامی


بررسی رفتار جذب صوت و میزان زبری سطح دیواره های سلولی فوم های منعطف پلی یورتان

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 1733-1739

سحر عبدالهی باغبان؛ منوچهر خراسانی


اثر عاملیت رزین اکریلیک برچسبندگی لاک اعمال شده بر سطح پلی الفین

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1289-1295

فاطمه رحیمی قهرودی؛ زاهد احمدی؛ منوچهر خراسانی


سنتز پلی متیل متاکریلات حاوی نانوذرات سیلیکا با روش بسپارش تعلیقی درجا جهت مصرف در صنایع روکش

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1187-1194

سمانه پژوه؛ منوچهر خراسانی؛ کریم اکبری دیلمقانی


بررسی رفتار جریانی و پایداری سوسپانسیون نانوکامپوزیتی پایه آلومینیوم و بازدهی فرآیند پوشش دهی بستر سیال

دوره 3، شماره 9، شهریور 1393، صفحه 615-628

مصطفی امیرجان؛ حمید خرسند؛ منوچهر خراسانی


تأثیر محتوای روی بر مقاومت به خوردگی سیستمهای پوششهای پودری هیبرید اپوکسی پلی استر

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 61-70

منوچهر خراسانی؛ علی صالح؛ علی جان نثاری؛ فرشته صادقلو؛ فاطمه خیری