نویسنده = محمد مهدویان احدی
تعداد مقالات: 5
1. سنتز، شناسایی و مطالعه خواص بازدازندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 901-910

فاطمه عسگری؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضان زاده؛ محمد مهدویان احدی


2. سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص بازدارندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 849-860

فاطمه عسکری؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی


3. لایه نشانی آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان بر روی آهن گالوانیزه جهت بهبود مقاومت به خوردگی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 727-732

محمدرضا چیذری؛ زهرا رنجبر؛ محمد مهدویان احدی


4. بررسی مقاومت به خوردگی نانوپوشش اپوکسی خاک رس با استفاده از آزمون مهنمکی و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 3-12

نرگس طهماسبی؛ علی بنیاب؛ محمد مهدویان احدی


5. سنتز و بررسی خواص ضد خوردگی رنگدانه فسفات روی لیتیم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 27-34

ایمان علی بخشی؛ ابراهیم قاسمی؛ محمد مهدویان احدی