نویسنده = محسن محمدی آچاچلویی
مطالعه ی تیمارهای آمین ممانعت شده و جاذب فرابنفش جهت حفاظت چوب کبوده در برابر هوازدگی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 889-900

محسن محمدی آچاچلویی؛ حسین احمدی؛ کامبیز پورطهماسبی


ارزیابی پایداری حرارتی روغن سیلیکون و پلی اتیلن گلیکول به نرم کننده ی چرم های تاریخی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 841-848

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی