نویسنده = سیده شیوا شامخی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 474-479

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی