نویسنده = مهدی طاقه دلشاد
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 2116-2128

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه