نویسنده = مجید مجتهدزاده لاریجانی
بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 2668-2676

الهام محقق پور؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی؛ مرجان رجبی؛ رضا غلامی پور؛ مجید ملک