کلیدواژه‌ها = نانوذرات
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت پلی آنیلین-فریت کبالت مورد کاربرد در پوشش های جذب امواج مایکروویو

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1313-1320

غلامرضا نبیونی؛ فاطمه صادق پور؛ کامبیز هدایتی؛ داود قنبری


پوشش‌های حفاظتی نوین بر پایه‌ی سیلان

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 193-204


بررسی خواص نور تابی نانو ذرات رنگدانه Y2O3:Eu+3 سنتز شده به وسیله‌ی روش هم‌رسوبی در حضور مواد فعال سطحی مختلف

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 3-14

مجتبی کبیر؛ مهدی قهاری؛ مهدی شفیعی آفارانی؛ امیر مسعود اعرابی؛ فرهود نجفی