کلیدواژه‌ها = مقاومت به خوردگی
تعداد مقالات: 5
2. میکروکپسول های شکننده مکانیکی: اثر یون سریم بر مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 1353-1361

سارا سبزآور؛ علی اصغر سرابی


3. تاثیر نانوبلوری کردن سطح بر خواص پوشش اکسیداسیون ریزجرقه بر روی آلومینیم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 1267-1277

حمیدرضا مسیحا؛ محمود علی اف خضرایی؛ قاسم براتی دربند؛ حمیدرضا باقری؛ مرتضی قیطانی؛ علیرضا صبور روح اقدم


4. پوشش‌های حفاظتی نوین بر پایه‌ی سیلان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 193-204


5. بررسی مقاومت به خوردگی نانوپوشش اپوکسی خاک رس با استفاده از آزمون مهنمکی و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 3-12

نرگس طهماسبی؛ علی بنیاب؛ محمد مهدویان احدی