کلیدواژه‌ها = مقاومت به خوردگی
تاثیر نانوبلوری کردن سطح بر خواص پوشش اکسیداسیون ریزجرقه بر روی آلومینیم

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1267-1277

حمیدرضا مسیحا؛ محمود علی اف خضرایی؛ قاسم براتی دربند؛ حمیدرضا باقری؛ مرتضی قیطانی؛ علیرضا صبور روح اقدم


پوشش‌های حفاظتی نوین بر پایه‌ی سیلان

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 193-204