کلیدواژه‌ها = پلی استایرن
پوشش‌های هوشمند پلیمری بر پایه‌‏‏ی پلی(استایرن-اسپیروپیران) پاسخگو به نور

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 2400-2407

علی پوررجب میاندواب؛ مرتضی نصیری؛ سینا احمدی


ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری حکاکی شده برای استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1507-1514

محمد حسین احمدی ازغندی؛ بهرام قلمی چوبر؛ محمد حسن امیدی؛ محمد مسعودی فرید