کلیدواژه‌ها = پوشش کنترل حرارتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خواص نوری-حرارتی پوشش کنترل حرارتی سیاع پلی اورتانی و بررسی اثر اکسیژن اتمی روی آن

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 763-776

سید صابر میرحسینی؛ رضا شجاع رضوی؛ مهرداد طاهریان؛ سید مسعود برکت