کلیدواژه‌ها = رزین اپوکسی
پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2758-2770

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا کلائی؛ رامین خواجوی؛ داود زارعی؛ امید مرادی


بهبود ویژگی های حرارتی،مقاومت به آتش و مکانیکی رزین اپوکسی به کمک گرافیت قابل انبساط

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 410-419

آرزو ممانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ مریم عطایی فرد