کلیدواژه‌ها = نمودارفوتوجریان-فوتوولتاژ
تعداد مقالات: 1
1. سنتز دو ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین و بررسی خواص فتوولتایی آنها

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 420-426

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان