کلیدواژه‌ها = حامل‌های لیپیدی نانوساختار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 2108-2115

عبدالرسول هجری؛ علیرضا خسروی؛ کمال الدین قرنجیگ