کلیدواژه‌ها = نقره
مطالعه خواص فوتوکاتالیستی لایه های نازک نقره و اکسید روی الکتروانباشت شده

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2730-2738

کامبیز هدایتی؛ مجتبی گودرزی


تأثیر حضور نانوسیم‌های نقره بر سختی، رفتار تریبولوژیکی و خواص خوردگی پوشش آندایزینگ آلومینیم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2140-2150

مسعود سلطانی؛ شیرین اسماعیلی؛ ریحانه علیرمضانی؛ محمدعلی کریمی؛ علی شفیعی؛ سعید اخوان


سنتز و بررسی نانوکامپوزیت Co3O4-ZnO-Ag به‌عنوان فوتوکاتالیست برای تجزیه رنگزای دایرکت یلو

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2166-2179

لیلا کیانی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار