موضوعات = بایومواد
تعداد مقالات: 6
1. ساخت مالتی نانو حسگر جهت تشخیص همزمان تروپونین و هموگلوبین گلایکولیزه به روش پلیمر نانوقالب مولکولی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 2200-2210

میثم کریمی؛ محمد ربیعی؛ محمدرضا تحریری؛ رضا سالاریان


2. مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 2116-2128

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه


3. بررسی اثر سیترات بر شکل و ریزساختار ذرات هیدروکسی آپاتیت در فرآیند هیدروترمال

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1955-1962

سحر هاشمی داریان؛ جعفر جوادپور؛ علیرضا خاوندی


4. ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 1833-1842

حمید رضا مشیدی؛ محمد ربیعی؛ نوید ربیعی


5. مطالعه محاسباتی هیدروکسی آپاتیت: تاثیر اصلاح ساختاری بر روی مشخصه‌های مکانیکی

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 1755-1761

خسرو مرادی؛ علی اصغر صباغ الوانی


6. تولید داربست های نانولیفی پوسته- مغزی رسانا جهت بهبود ترمیم ضایعه نخاعی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1681-1690

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهران؛ آرش زمینی