تعداد مقالات: 212
101. تولید میکرو صفحه های پلیمری توسط سامانه ریسندگی الکتروسانتریفیوژ

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 1515-1524

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی


102. سنتز و شناسایی کوپلیمر هیبریدی آکریلیک پلی سیلوکسان-سیلیکا به عنوان هم تراز کننده در پوشش های پودری

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 603-614

جعفر اسدی؛ ابوذر بختیاری؛ فرهود نجفی


104. بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 679-686

علی توکلی؛ محمد توکلی؛ رحمت الله قدیمی چرمهینی


105. پوشش های ضدحریق متورم شونده متشکل از بیندر سیلیکات پتاسیم

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 923-930

حسام خطیری نژاد فرد؛ بزرگمهر مداح


106. سنتز و مطالعه تغییرات شکاف انرژی با روش اپتیکی در نانوذرات نیمه رسانای سولفید سرب

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 403-409

پرویز بروجردیان؛ سیده اکرم میره ای؛ محمد پسندیده


107. ارزیابی پایداری حرارتی روغن سیلیکون و پلی اتیلن گلیکول به نرم کننده ی چرم های تاریخی

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 841-848

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی


108. بررسی تاثیر پوشش های معدنی بر مقاومت خوردگی آلیاژ اینوار

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 991-998

سینا سلیمی؛ داوود زارعی؛ رضا فضایلی


109. حذف کارای رنگزای راکتیو سیاه 5 با استفاده از جاذب نانو متخلخل SBA-15 عامل‌دار به روش هیدروترمال

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 337-348

لیلا حاجی اقابابایی؛ سعیده ابوذری؛ علیرضا بدیعی؛ پژمان زرآبادی پور؛ محمدرضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی


110. اثر آماده‌سازی شیمیایی سطح کربن استیل بر جدایش لایه‌ای در استیل پوشش داده شده با اپوکسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 35-40

مهدی غفاری؛ مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار


111. بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی مشتقات آزول در مورد فولاد ضدزنگ استنیتی طی دوره غوطه وری در محیط اسید کلریدریک

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 265-274

رضا نادری محمودی؛ بیژن پوریوسفی مرخالی؛ مصباح سایبانی؛ محمد مهدویان حاحدی


112. سنتز و بررسی رفتار فتوکرومیکی بیسیکلیک آزیریدین برمبنای کالیکس پیرول به عنوان مولکول هوشمند

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 41-48

نصرت اله محمودی؛ طیبه بشارتی سیدانی؛ حمزه کیانی


113. پوشش‌های حفاظتی نوین بر پایه‌ی سیلان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 193-204


114. سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 474-479

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی


115. پوشش‌های آبگریز بر پایه رزین آکریلیک آب پایه و بررسی اثر اضافه کردن نانوسیلیکا

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1655-1668

امیر ارشاد لنگرودی؛ نسیم آزادی


116. ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 1851-1857

فریبا ظرافتی شجاع؛ هودسا مجیدیان؛ لیلا نیکزاد


117. بهینه سازی رفتار چقرمگی در نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید و نانو الیاف سلولز

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 1789-1798

آرمین ریسی پور شیرازی؛ زاهد احمدی؛ حمید گرمابی


120. بررسی رفتار جذب صوت و میزان زبری سطح دیواره های سلولی فوم های منعطف پلی یورتان

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 1733-1739

سحر عبدالهی باغبان؛ منوچهر خراسانی


121. مقایسه عملکرد فتوراکتور سوسپانسیونی و غشایی– کاتالیستی در حذف مواد رنگزای آلی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 2092-2107

عباس رجبی ابهری؛ محمدابراهیم علیا؛ علی اکبر سیف کردی؛ نیازمحمد محمودی


122. سنتز و بررسی نانوکامپوزیت Co3O4-ZnO-Ag به‌عنوان فوتوکاتالیست برای تجزیه رنگزای دایرکت یلو

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 2166-2179

لیلا کیانی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار