استفاده از مواد رنگزای طبیعی موجود در افسنطین، گل ماهور، بنفشه معطر، بابونه، روناس، ریواس و اسطوخودوس در ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ به دلیل بازده مناسب، هزینه‌ی پایین و همچنین راحتی ساخت، توجه زیادی را به خود معطوف کرده‌اند. در سلول‌های حساس‌شده با رنگ، حساس‌کننده‌ها نقش مهمی را در جذب نور و تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی ایفا می‌کنند. در این کار، سعی بر این بوده است تا از مواد رنگزای طبیعی به عنوان حساس‌کننده در ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ استفاده شود. مواد رنگزای طبیعی از گیاهانی مانند افسنطین، گل ماهور، بنفشه معطر، بابونه، روناس، ریواس و اسطوخودوس استخراج شد. در مرحله نخست، الکترودهای کار با استفاده از نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید بر اساس روش الکتروفورز ساخته شده و سپس حساس‌سازی این الکترودها توسط مواد رنگزا انجام گرفت. در مرحله نهایی، تأثیر این رنگ‌ها در بهبود راندمان سلول‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده رنگزای لاواندولا آفیشنالیس (اسطوخدوس) به دلیل داشتن گروه‌های هیدروکسیلی و کربوکسیلی و هم‌چنین جذب بیشتر ناحیه نور مرئی نسبت به بقیه مواد رنگزای مورد بررسی در این پژوهش، بالاترین بازده (%053/0) را در بین دیگر سلول‌های ساخته شده دارا بود.

کلیدواژه‌ها