رفع آلودگی‌هوا با استفاده از فیلترهای نانولیفی مبتنی بر چارچوب‌های آلی - فلزی (MOFs) تهیه‌شده به روش الکتروریسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه به دلیل توسعه و پیشرفت صنایع مختلف در سراسر جهان مخصوصا در کشورهای توسعه یافته صنعتی، آلودگی هوا یکی از بزرگترین مشکلات جوامع مختلف بشمار می‌آید. از اینرو حل مشکلات آلودگی هوا، محیط‌زیست، بیماری و سمیت ناشی از آلودگی‌های هوا توجه محققان فراوانی را به خود جلب نموده است. این امر منجر به توسعه سریع فناوری نانو در زمینه فیلتراسیون هوا شده است. در این راستا فیلترهای نانولیفی مختلفی برای جذب و حذف ذرات آلاینده هوا تولید و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نانوالیاف بدلیل ســطح مخصوص بالا، تخلخل زیاد، انعطاف پذیری بالا و سهولت تولید در مقیاس‌هــای مختلف از مــواد گوناگون، پتانسیل بالایی برای بسیاری از کاربردهای زیست محیطی از جمله در نانوفیلترها و غشاها دارد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که چارچوب‌های آلی-فلزی (MOFs) به عنوان دسته جدیدی از نانوجاذب‌ها برای ذخیره و جداسازی گازها، غشاهای جداکننده و انواع فیلترهای رفع آلودگی هوا مناسب هستند. ویژگی‌هایی نظیر چگالی کم، ابعاد قابل تنظیم حفره‌ها و مساحت سطح بالای آن‌ها، جذب انتخاب‌پذیر مولکول‌های کوچک و از همه مهمتر قابلیت جذب برگشت‌پذیر، این ترکیبات را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای بکارگیری در فیلترهای نانولیفی مطرح کرده است. در این مقاله، ضمن معرفی چارچوب‌های آلی-فلزی و عملکرد فیلترهای نانولیفی، مروری جامع بر فعالیت‌های صورت گرفته بر روی فیلترهای نانولیفی و بیان پتانسیل کاربردی چارچوب‌های آلی-فلزی در بهبود عملکرد فیلترهای نانولیفی در فیلتراسیون ترکیبات آلاینده هوا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها