نویسنده = عبدالعزیزی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم از طریق اعمال پوشش نانوکامپوزیتی آلومینا/زیرکونیا به روش سل/ ژل

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1111-1118

مریم حسینی زری؛ نیما صفا؛ سارا عبدالعزیزی