نویسنده = فرهادنژاد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تهیه پوشش های نانوکامپوزیتی آلی- معدنی ضدالکتریسیته ساکن بر پایه اپوکسی/سیلیکا دارای نانوذراتITO

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1119-1128

مصطفی جعفری؛ حسن فرهادنژاد؛ فائزه قدیمی حرفه