نویسنده = سبزآور، سارا
تعداد مقالات: 1
1. میکروکپسول های شکننده مکانیکی: اثر یون سریم بر مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 1353-1361

سارا سبزآور؛ علی اصغر سرابی