نویسنده = ناصری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص مغناطیسی و ساختاری نانوذرات فریت کبالت روی سنتز شده به روش عملیات گرمایی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 1389-1397

محمود ناصری؛ مهشید چیره؛ ،مصطفی عسکری