نویسنده = محمدی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات ساختاری و رفتار خوردگی پوشش های نانو کامپوزیتی آکریلیک/سیلیکا

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 643-652

فرشته محمدی؛ امیر ارشاد لنگرودی