نویسنده = توکلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 679-686

علی توکلی؛ محمد توکلی؛ رحمت الله قدیمی چرمهینی