نویسنده = خطیری نژاد فرد، حسام
تعداد مقالات: 1
1. پوشش های ضدحریق متورم شونده متشکل از بیندر سیلیکات پتاسیم

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 923-930

حسام خطیری نژاد فرد؛ بزرگمهر مداح