نویسنده = علیزاده، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص نورتابی و ریز ساختاری شیشه سرامیک اکسی فلورایدی آلاییده به Cr2O3 با افزودن آلاینده CeO2

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 943-950

الهام صمدبین؛ پروین علیزاده؛ رضا پورصالحی