نویسنده = میره ای، سیده اکرم
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و مطالعه تغییرات شکاف انرژی با روش اپتیکی در نانوذرات نیمه رسانای سولفید سرب

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 403-409

پرویز بروجردیان؛ سیده اکرم میره ای؛ محمد پسندیده