نویسنده = ابراهیمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود ویژگی های حرارتی،مقاومت به آتش و مکانیکی رزین اپوکسی به کمک گرافیت قابل انبساط

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 410-419

آرزو ممانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ مریم عطایی فرد