نویسنده = خنکدار، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر میکرو و نانوپرک شیشه بر سینتیک پخت و خواص ضد خوردگی پوشش های کامپوزیتی رزین وینیل استر

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 275-286

مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار؛ اعظم قدمی