نویسنده = میرعابدینی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص رنگ ترافیکی گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 287-296

سید مجتبی میرعابدینی