نویسنده = محمودی، نصرت اله
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و بررسی رفتار فتوکرومیکی بیسیکلیک آزیریدین برمبنای کالیکس پیرول به عنوان مولکول هوشمند

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 41-48

نصرت اله محمودی؛ طیبه بشارتی سیدانی؛ حمزه کیانی