نویسنده = محمد علی مالک، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تولید نانوالیاف پوسته مغزی تغییر فاز دهنده سلولز استات پلی اتیلن گلایکول برای ذخیره سازی انرژی حرارتی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 455-462

بابک رضایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ رضا محمد علی مالک؛ محسن عسکری