نویسنده = اژئیان، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر برچگالی نانو لوله های کربنی عمودی سنتز شده به روش CVD

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 463-473

مرضیه ماکنعلی؛ رسول اژئیان