نویسنده = زمینی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تولید داربست های نانولیفی پوسته- مغزی رسانا جهت بهبود ترمیم ضایعه نخاعی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1681-1690

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهران؛ آرش زمینی