نویسنده = قلی پور شهرکی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی دینامیک مولکولی تاثیر اندازه، شکل بلورک ها و نقص بر پخش اکسیژن در SrTiO3

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 1843-1850

مهران قلی پور شهرکی؛ مهدیه میرزاخانی