نویسنده = کلانتری، بهاره
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار تبلور در الیاف نانو کامپوزیت پلی‌پروپیلن/نانو صفحات گرافن بخش دوم- سینتیک تبلور غیرهمدما

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 2152-2165

روح اله سمنانی رهبر؛ بهاره کلانتری؛ محمدرضا محدث مجتهدی


2. بررسی رفتار تبلور در الیاف نانو کامپوزیت پلی‌پروپیلن/نانو صفحات گرافن بخش اول- سینتیک تبلور همدما

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 2022-2035

روح اله سمنانی رهبر؛ بهاره کلانتری؛ محمدرضا محدث مجتهدی