نویسنده = سالاریان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت مالتی نانو حسگر جهت تشخیص همزمان تروپونین و هموگلوبین گلایکولیزه به روش پلیمر نانوقالب مولکولی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 2200-2210

میثم کریمی؛ محمد ربیعی؛ محمدرضا تحریری؛ رضا سالاریان