نویسنده = احمدی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی شرایط استخراج رنگزا از گیاه نیل و بررسی کیفیت رنگرزی

دوره 8، شماره 32، بهار 1399، صفحه 2320-2332

ماریه ملا؛ زهرا احمدی