دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1267-1302 
2. تاثیر نانوبلوری کردن سطح بر خواص پوشش اکسیداسیون ریزجرقه بر روی آلومینیم

صفحه 1267-1277

حمیدرضا مسیحا؛ محمود علی اف خضرایی؛ قاسم براتی دربند؛ حمیدرضا باقری؛ مرتضی قیطانی؛ علیرضا صبور روح اقدم


3. بررسی خواص مستربچ پلی پروپیلن/ تالک با دی اکسید تیتان: اثر اندازه ذرات دی اکسیدتیتان به صورت میکرو و نانو

صفحه 1279-1288

حمید محمد حسینی؛ محمدرضا منافی؛ اسماعیل قاسمی؛ پدرام منافی؛ پروین احسانی نمین


4. اثر عاملیت رزین اکریلیک برچسبندگی لاک اعمال شده بر سطح پلی الفین

صفحه 1289-1295

فاطمه رحیمی قهرودی؛ زاهد احمدی؛ منوچهر خراسانی