دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر نوع افزودنی و پرکننده بر برخی خواص پوشش های ترافیکی آب پایه نانوکامپوزیتی

صفحه 445-454

شهلا پازکی فرد؛ مجتبی میرعابدینی؛ منوچهر خراسانی؛ رویا هاشمی نسب


4. سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

صفحه 474-479

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی