دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1392 
3. بررسی اثر PH محلول بر ویژگی های پوشش تبدیلی بر پایه زیرکونیوم برای زمینه ی فولاد گالوانیزه

صفحه 395-402

محدثه سرای لو؛ ریحانه محمدحسینی؛ علی اصغر سرابی؛ حسین عیوض محمدلو


6. سنتز دو ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین و بررسی خواص فتوولتایی آنها

صفحه 420-426

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان