نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون خزش و بازیابی بررسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانه [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2574-2588]
 • آشکارسازی بررسی خصوصیات و کاربردهای کامپوزیت های چارچوب فلزی-آلی مغناطیسی (MMOF) جهت آشکارسازی و حذف آلاینده های زیست محیطی [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2546-2572]
 • آلودگی محیط زیست بررسی خصوصیات و کاربردهای کامپوزیت های چارچوب فلزی-آلی مغناطیسی (MMOF) جهت آشکارسازی و حذف آلاینده های زیست محیطی [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2546-2572]
 • آنتی بیوتیک بررسی اثر رسوب نانو ذرات Ag بر خواص فوتوکاتالیستی C3N4 برای حذف آنتی بیوتیک تتراساکلین [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2644-2654]

ا

 • اسپیروپیران پوشش‌های هوشمند پلیمری بر پایه‌‏‏ی پلی(استایرن-اسپیروپیران) پاسخگو به نور [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2400-2407]
 • استایرن تولید تونر الکتروفتوگرافی با استفاده از کوپلیمریزاسیون امولسیونی درجای استایرن-بوتیل‌اکریلات [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2678-2688]
 • استریفیکاسیون بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2392-2399]
 • اسیدآمینه‌ی تریپتوفان ساخت سریع و آسان کیت پلاسمونیکی تشخیص اسیدآمینه ی تریپتوفان [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2370-2378]
 • اکسیدروی سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص سونوفوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/GO جهت تخریب ماده رنگزای رودامینB [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2532-2544]
 • الکتروپلیمریزاسیون سنتز نانوکامپوزیت گرافن-پلیمر رسانای پلی کتکول با روش الکتروپلیمریزاسیون برای استفاده در حسگر های الکتروشیمیایی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2380-2391]

ب

 • بوتیل‌اکریلات تولید تونر الکتروفتوگرافی با استفاده از کوپلیمریزاسیون امولسیونی درجای استایرن-بوتیل‌اکریلات [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2678-2688]

پ

 • پارامترهای رئولوژیکی بررسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانه [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2574-2588]
 • پرایمر بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2392-2399]
 • پلی استایرن پوشش‌های هوشمند پلیمری بر پایه‌‏‏ی پلی(استایرن-اسپیروپیران) پاسخگو به نور [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2400-2407]
 • پلی استر اکریلات تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2632-2643]
 • پلی ال اکریلیک فرمولاسیون پوشش متالیک خود لایه شونده بر پایه پلی‌یورتان با بهره گیری از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2490-2500]
 • پلی‎زینکون ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانولایه پلی‎زینکون برای تشخیص دوپامین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2520-2530]
 • پلی کتکول سنتز نانوکامپوزیت گرافن-پلیمر رسانای پلی کتکول با روش الکتروپلیمریزاسیون برای استفاده در حسگر های الکتروشیمیایی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2380-2391]
 • پلیمرهای پاسخگو به نور پوشش‌های هوشمند پلیمری بر پایه‌‏‏ی پلی(استایرن-اسپیروپیران) پاسخگو به نور [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2400-2407]
 • پلیمریزاسیون امولسیونی درجا تولید تونر الکتروفتوگرافی با استفاده از کوپلیمریزاسیون امولسیونی درجای استایرن-بوتیل‌اکریلات [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2678-2688]
 • پوشرنگ متالیک فرمولاسیون پوشش متالیک خود لایه شونده بر پایه پلی‌یورتان با بهره گیری از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2490-2500]
 • پوشش اپوکسی بررسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانه [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2574-2588]
 • پوشش خودرویی تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2632-2643]
 • پوشش‌های تبدیلی سریمی ارزیابی پارامتر های پوشش تبدیلی سریومی بر خواص استحکام و چسبندگی چسب های اپوکسی بهینه شده با الاستومر های بوتادین و ذرات گرافن اکساید [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2434-2450]
 • پوششهای هوشمند پوشش‌های هوشمند پلیمری بر پایه‌‏‏ی پلی(استایرن-اسپیروپیران) پاسخگو به نور [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2400-2407]
 • پیزوالکتریک مبدل انرژی هیبریدی تریبو-پیزوالکتریک از پارچه پشمی و لایه نانوالیاف PVDF/BaTiO3 [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2474-2481]

ت

 • تخریب بررسی اثر رسوب نانو ذرات Ag بر خواص فوتوکاتالیستی C3N4 برای حذف آنتی بیوتیک تتراساکلین [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2644-2654]
 • تخریب رنگزا ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • تخریب ماده رنگزا مطالعه فعالیت فوتوکاتالیستی کامپوزیتBiSI/BiOI/CNT درتخریب رنگزای مالاشیت گرین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2612-2621]
 • تریبوالکتریک مبدل انرژی هیبریدی تریبو-پیزوالکتریک از پارچه پشمی و لایه نانوالیاف PVDF/BaTiO3 [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2474-2481]
 • تصفیه‌ی پسآب ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • تنفس پذیر بهبود خواص ضدآب و تنفس پذیری غشای نانولیفی هیبریدی پلی یورتان-پلی(وینیلیدین فلوراید) [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2622-2630]
 • تنگستن تری اکسید تهیه فوتوآندهای برپایه هماتیت اصلاح شده با تنگستن برای حفاظت کاتدی فوتوالکتروشیمیایی فولاد ضدزنگ [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2482-2489]
 • تونر الکتروفتوگرافی تولید تونر الکتروفتوگرافی با استفاده از کوپلیمریزاسیون امولسیونی درجای استایرن-بوتیل‌اکریلات [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2678-2688]

ج

 • جذب بررسی خصوصیات و کاربردهای کامپوزیت های چارچوب فلزی-آلی مغناطیسی (MMOF) جهت آشکارسازی و حذف آلاینده های زیست محیطی [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2546-2572]
 • جذب کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی فرایند جذب یون سیانید از محلول آبی توسط نانوجاذب ZnO@MOF-199 [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2656-2666]
 • جذب ریزموج بررسی اثر هم‌افزایی FSS منسوج پایه و جاذب‌های چند لایه بر روی خواص جذب میکروویو پوشش‌های جاذب‌ الکترومغناطیسی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2408-2423]

چ

 • چارچوب آلی-فلزی سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2452-2460]
 • چارچوب فلزی-آلی مغناطیسی بررسی خصوصیات و کاربردهای کامپوزیت های چارچوب فلزی-آلی مغناطیسی (MMOF) جهت آشکارسازی و حذف آلاینده های زیست محیطی [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2546-2572]
 • چارچوب‌های آلی- فلزی ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • چقرمه کردن اپوکسی ارزیابی پارامتر های پوشش تبدیلی سریومی بر خواص استحکام و چسبندگی چسب های اپوکسی بهینه شده با الاستومر های بوتادین و ذرات گرافن اکساید [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2434-2450]

ح

 • حسگر الکتروشیمیایی سنتز نانوکامپوزیت گرافن-پلیمر رسانای پلی کتکول با روش الکتروپلیمریزاسیون برای استفاده در حسگر های الکتروشیمیایی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2380-2391]
 • حسگر الکتروشیمیایی ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانولایه پلی‎زینکون برای تشخیص دوپامین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2520-2530]
 • حفاظت کاتدی فوتوالکتروشیمیایی تهیه فوتوآندهای برپایه هماتیت اصلاح شده با تنگستن برای حفاظت کاتدی فوتوالکتروشیمیایی فولاد ضدزنگ [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2482-2489]

خ

 • خواص اپتوالکترونیک بررسی لایه جوانه‌زای اکسیدروی در رشد نانوساختارهای کادمیوم‌سولفید به منظور استفاده در ادوات اپتوالکترونیک [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2590-2600]
 • خواص مکانیکی دینامیکی سنتز و بررسی خواص مکانیکی دینامیکی شبکه‌های پلیمری در هم نفوذ کرده پلی استایرن، پلی متیل متاکریلات و پلی بوتیل آکریلات با ریخت‌شناسی هسته/پوسته [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2602-2611]
 • خودترمیم شونده سنتز میکروکپسول‌های پلی‌آنیلین حساس به واکنش کاهش- اکسایش محتوی بازدارنده ۸- هیدروکسی کوئینولین به‌منظور حفاظت پوشش‌ها در برابر خوردگی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2502-2511]
 • خود لایه شونده فرمولاسیون پوشش متالیک خود لایه شونده بر پایه پلی‌یورتان با بهره گیری از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2490-2500]

د

 • دوپامین ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانولایه پلی‎زینکون برای تشخیص دوپامین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2520-2530]
 • دی متیل متیل فسفونات سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2452-2460]

ر

 • رزین اپوکسی ارزیابی پارامتر های پوشش تبدیلی سریومی بر خواص استحکام و چسبندگی چسب های اپوکسی بهینه شده با الاستومر های بوتادین و ذرات گرافن اکساید [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2434-2450]
 • رزین پایه آبی تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2632-2643]
 • رزین تقلیل پذیر با آب تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2632-2643]
 • رفتار حفاظتی بررسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانه [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2574-2588]
 • رودامینB سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص سونوفوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/GO جهت تخریب ماده رنگزای رودامینB [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2532-2544]
 • روشنایی بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2392-2399]

س

 • سطح انتخابگر فرکانس بررسی اثر هم‌افزایی FSS منسوج پایه و جاذب‌های چند لایه بر روی خواص جذب میکروویو پوشش‌های جاذب‌ الکترومغناطیسی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2408-2423]
 • سطح ویژه سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2452-2460]
 • سل-ژل مقایسه خواص مغناطیسی، اپتیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت گرافن اکساید احیاشده با پوشش فریت روی سنتز شده به روش تک مرحله ای هیدروترمال و دو مرحله ای سل-ژل/هیدروترمال [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2424-2433]
 • سلولز استات بوتیرات فرمولاسیون پوشش متالیک خود لایه شونده بر پایه پلی‌یورتان با بهره گیری از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2490-2500]
 • سلولز– استات- بوتیرات بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2392-2399]
 • سوپرپارامغناطیس مقایسه خواص مغناطیسی، اپتیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت گرافن اکساید احیاشده با پوشش فریت روی سنتز شده به روش تک مرحله ای هیدروترمال و دو مرحله ای سل-ژل/هیدروترمال [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2424-2433]
 • سوپرپارامغناطیس بررسی نانوساختار، خواص مغناطیسی و رفتار فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های Fe3O4/Ag تهیه شده به روش مایکروویو [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2462-2473]
 • سونوفوتوکاتالیست سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص سونوفوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/GO جهت تخریب ماده رنگزای رودامینB [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2532-2544]
 • سیانید کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی فرایند جذب یون سیانید از محلول آبی توسط نانوجاذب ZnO@MOF-199 [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2656-2666]
 • سیلیکون‌کاربید بررسی اثر هم‌افزایی FSS منسوج پایه و جاذب‌های چند لایه بر روی خواص جذب میکروویو پوشش‌های جاذب‌ الکترومغناطیسی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2408-2423]
 • سینتیک رشد بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]

ش

 • شبکه پلیمری در‌هم نفوذ کرده سنتز و بررسی خواص مکانیکی دینامیکی شبکه‌های پلیمری در هم نفوذ کرده پلی استایرن، پلی متیل متاکریلات و پلی بوتیل آکریلات با ریخت‌شناسی هسته/پوسته [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2602-2611]
 • شبکه عصبی مصنوعی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی فرایند جذب یون سیانید از محلول آبی توسط نانوجاذب ZnO@MOF-199 [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2656-2666]
 • شناساگر فلورسنتی سنتز میکروکپسول‌های پلی‌آنیلین حساس به واکنش کاهش- اکسایش محتوی بازدارنده ۸- هیدروکسی کوئینولین به‌منظور حفاظت پوشش‌ها در برابر خوردگی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2502-2511]

ض

 • ضد آب بهبود خواص ضدآب و تنفس پذیری غشای نانولیفی هیبریدی پلی یورتان-پلی(وینیلیدین فلوراید) [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2622-2630]

ط

ع

 • عبور بخار آب بهبود خواص ضدآب و تنفس پذیری غشای نانولیفی هیبریدی پلی یورتان-پلی(وینیلیدین فلوراید) [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2622-2630]

ف

 • فتوکاتالیست بررسی اثر رسوب نانو ذرات Ag بر خواص فوتوکاتالیستی C3N4 برای حذف آنتی بیوتیک تتراساکلین [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2644-2654]
 • فوتوکاتالیست مطالعه فعالیت فوتوکاتالیستی کامپوزیتBiSI/BiOI/CNT درتخریب رنگزای مالاشیت گرین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2612-2621]
 • فولاد ضد‌زنگ تهیه فوتوآندهای برپایه هماتیت اصلاح شده با تنگستن برای حفاظت کاتدی فوتوالکتروشیمیایی فولاد ضدزنگ [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2482-2489]

ک

 • کادمیوم‌سولفید بررسی لایه جوانه‌زای اکسیدروی در رشد نانوساختارهای کادمیوم‌سولفید به منظور استفاده در ادوات اپتوالکترونیک [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2590-2600]
 • کامپوزیت زمینه پلیمری رسانا سنتز و بررسی رفتار هدایت الکتریکی کامپوزیت نشاسته شبکه‌ای شده حاوی افزودنی نانوکلی مونت‌موریلونیت و گرافیت [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2512-2518]
 • کربن آمورف بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • کربن نیترید بررسی اثر رسوب نانو ذرات Ag بر خواص فوتوکاتالیستی C3N4 برای حذف آنتی بیوتیک تتراساکلین [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2644-2654]
 • کربونیل‌آهن بررسی اثر هم‌افزایی FSS منسوج پایه و جاذب‌های چند لایه بر روی خواص جذب میکروویو پوشش‌های جاذب‌ الکترومغناطیسی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2408-2423]
 • کندوپاش پرتو یونی بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • کوپلیمر پیوندی تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2632-2643]
 • کیت پلاسمونیکی ساخت سریع و آسان کیت پلاسمونیکی تشخیص اسیدآمینه ی تریپتوفان [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2370-2378]

گ

 • گرافن سنتز نانوکامپوزیت گرافن-پلیمر رسانای پلی کتکول با روش الکتروپلیمریزاسیون برای استفاده در حسگر های الکتروشیمیایی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2380-2391]
 • گرافن اکساید مقایسه خواص مغناطیسی، اپتیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت گرافن اکساید احیاشده با پوشش فریت روی سنتز شده به روش تک مرحله ای هیدروترمال و دو مرحله ای سل-ژل/هیدروترمال [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2424-2433]
 • گرافن اکساید ارزیابی پارامتر های پوشش تبدیلی سریومی بر خواص استحکام و چسبندگی چسب های اپوکسی بهینه شده با الاستومر های بوتادین و ذرات گرافن اکساید [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2434-2450]
 • گرافن اکساید سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص سونوفوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/GO جهت تخریب ماده رنگزای رودامینB [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2532-2544]
 • گرافیت سنتز و بررسی رفتار هدایت الکتریکی کامپوزیت نشاسته شبکه‌ای شده حاوی افزودنی نانوکلی مونت‌موریلونیت و گرافیت [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2512-2518]

ل

 • لاتکس سنتز و بررسی خواص مکانیکی دینامیکی شبکه‌های پلیمری در هم نفوذ کرده پلی استایرن، پلی متیل متاکریلات و پلی بوتیل آکریلات با ریخت‌شناسی هسته/پوسته [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2602-2611]
 • لایه جوانه‌زا بررسی لایه جوانه‌زای اکسیدروی در رشد نانوساختارهای کادمیوم‌سولفید به منظور استفاده در ادوات اپتوالکترونیک [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2590-2600]
 • لایه نازک بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • لایه‌نشانی حمام شیمیایی بررسی لایه جوانه‌زای اکسیدروی در رشد نانوساختارهای کادمیوم‌سولفید به منظور استفاده در ادوات اپتوالکترونیک [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2590-2600]

م

 • مالاشیت گرین مطالعه فعالیت فوتوکاتالیستی کامپوزیتBiSI/BiOI/CNT درتخریب رنگزای مالاشیت گرین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2612-2621]
 • مبدل های انرژی مبدل انرژی هیبریدی تریبو-پیزوالکتریک از پارچه پشمی و لایه نانوالیاف PVDF/BaTiO3 [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2474-2481]
 • متیلن بلو ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • مدل رشد آورامی بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2668-2676]
 • مدلسازی خزش بررسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانه [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2574-2588]
 • میرایش سنتز و بررسی خواص مکانیکی دینامیکی شبکه‌های پلیمری در هم نفوذ کرده پلی استایرن، پلی متیل متاکریلات و پلی بوتیل آکریلات با ریخت‌شناسی هسته/پوسته [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2602-2611]
 • میکروکپسول پلی‌آنیلین سنتز میکروکپسول‌های پلی‌آنیلین حساس به واکنش کاهش- اکسایش محتوی بازدارنده ۸- هیدروکسی کوئینولین به‌منظور حفاظت پوشش‌ها در برابر خوردگی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2502-2511]
 • مینی‌امولسیون سنتز میکروکپسول‌های پلی‌آنیلین حساس به واکنش کاهش- اکسایش محتوی بازدارنده ۸- هیدروکسی کوئینولین به‌منظور حفاظت پوشش‌ها در برابر خوردگی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2502-2511]

ن

 • نانوالیاف بهبود خواص ضدآب و تنفس پذیری غشای نانولیفی هیبریدی پلی یورتان-پلی(وینیلیدین فلوراید) [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2622-2630]
 • نانوالیاف PVDF/BaTiO3 مبدل انرژی هیبریدی تریبو-پیزوالکتریک از پارچه پشمی و لایه نانوالیاف PVDF/BaTiO3 [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2474-2481]
 • نانوالیاف کامپوزیتی مبدل انرژی هیبریدی تریبو-پیزوالکتریک از پارچه پشمی و لایه نانوالیاف PVDF/BaTiO3 [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2474-2481]
 • نانوحسگر ساخت سریع و آسان کیت پلاسمونیکی تشخیص اسیدآمینه ی تریپتوفان [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2370-2378]
 • نانوذرات اکسید آهن بررسی نانوساختار، خواص مغناطیسی و رفتار فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های Fe3O4/Ag تهیه شده به روش مایکروویو [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2462-2473]
 • نانوذرات فریت روی مقایسه خواص مغناطیسی، اپتیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت گرافن اکساید احیاشده با پوشش فریت روی سنتز شده به روش تک مرحله ای هیدروترمال و دو مرحله ای سل-ژل/هیدروترمال [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2424-2433]
 • نانو ذرات نقره ساخت سریع و آسان کیت پلاسمونیکی تشخیص اسیدآمینه ی تریپتوفان [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2370-2378]
 • نانو ساختار بررسی نانوساختار، خواص مغناطیسی و رفتار فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های Fe3O4/Ag تهیه شده به روش مایکروویو [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2462-2473]
 • نانو فتوکاتالیست بررسی نانوساختار، خواص مغناطیسی و رفتار فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های Fe3O4/Ag تهیه شده به روش مایکروویو [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2462-2473]
 • نانوکامپوزیت سنتز نانوکامپوزیت گرافن-پلیمر رسانای پلی کتکول با روش الکتروپلیمریزاسیون برای استفاده در حسگر های الکتروشیمیایی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2380-2391]
 • نانوکامپوزیت اکسید آهن/ نقره بررسی نانوساختار، خواص مغناطیسی و رفتار فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های Fe3O4/Ag تهیه شده به روش مایکروویو [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2462-2473]
 • نانوکلی مونت‌موریلونیت سنتز و بررسی رفتار هدایت الکتریکی کامپوزیت نشاسته شبکه‌ای شده حاوی افزودنی نانوکلی مونت‌موریلونیت و گرافیت [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2512-2518]
 • نانولوله‌کربن و جاذب‌های ریز موج چند لایه بررسی اثر هم‌افزایی FSS منسوج پایه و جاذب‌های چند لایه بر روی خواص جذب میکروویو پوشش‌های جاذب‌ الکترومغناطیسی [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2408-2423]
 • نانولوله‌های کربن مطالعه فعالیت فوتوکاتالیستی کامپوزیتBiSI/BiOI/CNT درتخریب رنگزای مالاشیت گرین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2612-2621]
 • نانو ورقه بررسی لایه جوانه‌زای اکسیدروی در رشد نانوساختارهای کادمیوم‌سولفید به منظور استفاده در ادوات اپتوالکترونیک [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2590-2600]
 • نشاسته‌ی شبکه‌ای سنتز و بررسی رفتار هدایت الکتریکی کامپوزیت نشاسته شبکه‌ای شده حاوی افزودنی نانوکلی مونت‌موریلونیت و گرافیت [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2512-2518]
 • نفوذپذیری هوا بهبود خواص ضدآب و تنفس پذیری غشای نانولیفی هیبریدی پلی یورتان-پلی(وینیلیدین فلوراید) [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2622-2630]
 • نقره بررسی اثر رسوب نانو ذرات Ag بر خواص فوتوکاتالیستی C3N4 برای حذف آنتی بیوتیک تتراساکلین [دوره 9، شماره 36، 1398-1399، صفحه 2644-2654]

و

 • واکس فرمولاسیون پوشش متالیک خود لایه شونده بر پایه پلی‌یورتان با بهره گیری از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2490-2500]
 • ولتامتری پالس تفاضلی ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانولایه پلی‎زینکون برای تشخیص دوپامین [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2520-2530]

ه

 • هسته/پوسته چند لایه سنتز و بررسی خواص مکانیکی دینامیکی شبکه‌های پلیمری در هم نفوذ کرده پلی استایرن، پلی متیل متاکریلات و پلی بوتیل آکریلات با ریخت‌شناسی هسته/پوسته [دوره 9، شماره 35، 1398-1399، صفحه 2602-2611]
 • هماتیت تهیه فوتوآندهای برپایه هماتیت اصلاح شده با تنگستن برای حفاظت کاتدی فوتوالکتروشیمیایی فولاد ضدزنگ [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2482-2489]
 • هیدروترمال مقایسه خواص مغناطیسی، اپتیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت گرافن اکساید احیاشده با پوشش فریت روی سنتز شده به روش تک مرحله ای هیدروترمال و دو مرحله ای سل-ژل/هیدروترمال [دوره 9، شماره 33، 1398-1399، صفحه 2424-2433]
 • هیدرولیز سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی [دوره 9، شماره 34، 1398-1399، صفحه 2452-2460]