نویسنده = �������������� ����������
بررسی عوامل شبکه ای کننده مختلف بر ساختار نمدهای نانوالیاف نشاسته – پلی وینیل الکل تولید شده به روش الکتروریسی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2978-2990

amnc.2022.10.40.3

نگار حسینی دارابی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ رامین خواجوی


ارزیابی خواص الکتریکی، مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت سیلیکونی به عنوان عایق پوششی الکتریکی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 2934-2951

amnc.2022.10.39.7

میترا زارع؛ مرتضی احسانی؛ امیرعباس شایگانی اکمل؛ رامین خواجوی؛ داود زارعی