نویسنده = ������������������ ��������������
مروری بر روش های سنتز، مشخصه یابی و کاربرد مکسن (MXene) به عنوان جاذب‌های امواج مایکروویو

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3048-3071

آرزو حاجی احمدی؛ میرسعید سیددراجی؛ سیده فاطمه حسینی