نویسنده = �������������� ��������
تنگستات سولفوریک اسید: کاتالیستی با کارایی بالا در واکنشهای چند جزئی بدون حلال

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2292-3002

amnc.2022.10.40.4

مهرداد چراغی؛ بهادر کرمی؛ مهناز فراحی؛ مصدق کشاورز؛ شادپور ملک پور