نویسنده = ������������ ������������
بررسی و جداسازی امولسیون روغن/آب با کارایی بالا با یک غشای نانوکامپوزیتی جدید

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 3004-3017

amnc.2022.10.40.5

احسان نیکزاد؛ مینا حسینی؛ مهراورنگ قائدی؛ محمد حسین احمدی ازغندی؛ فرزانه مراحل