نویسنده = ���������������� ������������
بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 2392-2399

/amnc.2020.9.33.3

مینا آزادی؛ منوچهر خراسانی؛ مهران دولو؛ سعید تقوایی گنجعلی


بررسی پارامترهای مختلف در سنتز پلی نفتالین سولفونات

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 1990-2001

/amnc.2019.7.28.3

اشکان اصلانی؛ منوچهر خراسانی؛ سیدرضا غفاریان؛ نرمین بهرامی


اثر عاملیت رزین اکریلیک برچسبندگی لاک اعمال شده بر سطح پلی الفین

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1289-1295

AMNC.2017.5.18.4

فاطمه رحیمی قهرودی؛ زاهد احمدی؛ منوچهر خراسانی


سنتز پلی متیل متاکریلات حاوی نانوذرات سیلیکا با روش بسپارش تعلیقی درجا جهت مصرف در صنایع روکش

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1187-1194

AMNC.2016.5.17.1

سمانه پژوه؛ منوچهر خراسانی؛ کریم اکبری دیلمقانی


تأثیر محتوای روی بر مقاومت به خوردگی سیستمهای پوششهای پودری هیبرید اپوکسی پلی استر

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 61-70

/amnc.2012.1.2.6

منوچهر خراسانی؛ علی صالح؛ علی جان نثاری؛ فرشته صادقلو؛ فاطمه خیری