نویسنده = کمال الدین قرنجیگ
بررسی سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2108-2115

/amnc.2019.8.29.6

عبدالرسول هجری؛ علیرضا خسروی؛ کمال الدین قرنجیگ


سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول‌ خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1887-1897

/amnc.2019.7.27.1

نوید صنوبری؛ کمال الدین قرنجیگ؛ فرهود نجفی؛ سیامک مرادیان


کاربرد یک ماده رنگزای نفتالیمیدی نورتاب در رنگرزی الیاف پشم در فرش دستباف

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1243-1250

AMNC.2016.5.17.7

سمانه بلباسی؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سیامک صفاپور


بررسی خواص فتوولتاییک سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای ایندیگوئیدی در حضور یک عامل ضد تجمع

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1105-1110

/amnc.2016.4.16.1

مژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال الدین قرنجیگ


کاربرد دندریمر پلی آمیدوآمین در اصلاح الیاف پلی آمید به منظور افزایش میزان رنگ پذیری آنها

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 671-678

AMNC.2014.3.10.3

محمد دودانگه؛ کمال الدین قرنجیگ؛ مختار آرامی


سنتز دو ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین و بررسی خواص فتوولتایی آنها

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 420-426

/amnc.2013.2.6.6

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان


مروری بر سنتز، بررسی خواص و کاربرد مواد رنگزای پیشرفته نفتالیمیدی

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 13-30

/amnc.2012.1.2.2

محمد دودانگه؛ کمال الدین قرنجیگ