نویسنده = زهرا رنجبر
عامل دار کردن و بهبود پراکنش نانو صفحات گرافنی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 809-830

/2015.3.12.2

معصومه رشوند؛ زهرا رنجبر؛ سعید باستانی؛ شهره روحانی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ کمال الدین قرنجیک


لایه نشانی آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان بر روی آهن گالوانیزه جهت بهبود مقاومت به خوردگی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 727-732

/2015.3.11.1

محمدرضا چیذری؛ زهرا رنجبر؛ محمد مهدویان احدی


بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-74

amnc/2012 . 1 . 1 . 7

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری