نویسنده = ���������� ����������
ساخت و اعمال رنگ کنترل حرارتی سیاه سیلیکونی بر آلیاژ آلومینیوم 6061 و ارزیابی خواص آن

دوره 5، شماره 19، اسفند 1395، صفحه 1331-1346

AMNC.2017.5.19.1

سید صابر میرحسینی؛ رضا شجاع رضوی؛ مرضیه آزاد فلاح؛ مسعود برکت؛ سید محمد جواد ناصری


ساخت و اعمال رنگ کنترل حرارتی سیاه پلی یورتانی بر آلیاژ آلومینیوم 6016 و ارزیابی خواص آن

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 687-700

AMNC.2014.3.10.5

صابر میرحسینی؛ رضا شجاع رضوی؛ مهرداد طاهران؛ مسعود برکت